23 Aug

De beste zonnepanelen

beste zonnepanelen

Je hebt zeker deze en vele andere twijfels gehad over de installatie van zonne-energiepanelen. Het is algemeen bekend dat er verschillende fotovoltaïsche technologieën op de markt zijn, en kennis is van essentieel belang voor een juiste investering.

Onder deze vele mogelijkheden springen de silicium technologieën in het oog, waartoe monokristallijn silicium en polykristallijn silicium behoren.

Wat is het beste zonnepaneel: het monokristallijne of het polykristallijne?
Monokristallijne modules zijn efficiënter dan polykristallijne. Vanwege hun zuiverheidsgraad zijn zij echter duurder om te vervaardigen. Dit kan directe gevolgen hebben voor een groot project, of het zelfs onuitvoerbaar maken.

Maar om na te gaan wat het beste zonnepaneel is, is het noodzakelijk de kenmerken van de plaats waar de installatie zal plaatsvinden, in overeenstemming te brengen met de apparatuur. Daartoe moeten wij beter begrijpen hoe elk van deze technologieën werkt.

Monokristallijn zonnepaneel

Dit paneel kan als zuiverder worden beschouwd, te herkennen aan de donkerder, uniforme cellen en de afgeronde randen. Het is een van de opties op de markt met de hoogste rendementspercentages, die in het geval van de modernste exemplaren meer dan 20% bedragen.

En meer nog dan dit hoge vermogen, is monokristallijn een zonnepaneel met een langere levensduur en vereist minder installatieruimte. Deze panelen zijn iets beter bestand tegen hoge temperaturen in vergelijking met polykristallijne panelen.

Polykristallijn Zonnepaneel

Dit is dat vierkante zonnepaneel, zonder afgeronde hoeken en een overheersing van de blauwe kleur (niet homogeen). Het polykristallijne zonnepaneel is het resultaat van de samensmelting van ruw silicium, een sneller proces en vergt dus kleinere investeringen.

Het is belangrijk om op dit punt de kosten x baten te evalueren, want ook al is de uiteindelijke waarde toegankelijker, de efficiëntie is iets lager (tussen 15 en 18%). Ook bij deze optie kan de duurzaamheid worden aangetast op plaatsen met hoge temperaturen.

Maar nu je het verschil tussen monokristallijne en polykristallijne panelen begrijpt, welke technologie levert dan de beste prestaties?

Monokristallijn PERC-paneel

Eenvoudig gezegd zijn PERC-zonnecellen voorzien van een folie aan de achterzijde van de cel, waardoor het zonlicht beter wordt geabsorbeerd. En anderzijds zorgt het ervoor dat de verloren, of “verspilde” straling beter wordt benut, waardoor meer energie wordt opgewekt.

En wat zijn de voordelen van deze technologie?

  • Het biedt de beste prestaties in omgevingen met weinig licht, in vergelijking met panelen zonder deze technologie;
  • Het verhoogt de prestaties van de platen die in traditionele panelen worden gebruikt, in de vroege ochtend en de late namiddag. Net als op bewolkte dagen;
  • Minder warmteontwikkeling, betere prestaties op plaatsen met hoge temperaturen;

Halfcel zonnepaneel

Een belangrijk actueel probleem is het verlies van energie tijdens het transport tussen de cellen in een paneel.

De verdeelde cellen genereren de helft van de stroom van een standaard cel, waardoor de weerstandsverliezen in de onderlinge verbinding van de zonnemodules afnemen. Dit verhoogt het vermogen van een module. Uit onderzoek blijkt dat met half celtechnologie de energieproductie tussen 5 en 8 W kan worden opgevoerd.

Met al deze functies is de return on investment (ROI) sneller bereikt. Als je op zoek bent naar een snel rendement op jouw investering, is dit de beste optie.

En juist dit heeft veel bedrijven ertoe gebracht over te schakelen op Half Cell projecten, waardoor de kansen voor deze fotovoltaïsche produkten op de markt zijn toegenomen.

De voordelen kunnen als volgt worden opgesomd:

  • Innovatieve oplossing die de efficiëntie en de energieproductie verhoogt;
  • Bevredigende kosten-batenverhouding;
  • Vermindering van de uitgaven en langetermijninvesteringen.

Dus, observeer de kenmerken van de plaats waar je van plan bent om de technologie te implementeren om vervolgens te weten wat het beste zonnepaneel is.

Rendement van het zonnepaneel

Wie een zonnepaneel in zijn huis wil installeren, is altijd op zoek naar het meest efficiënte systeem op de markt. De beste manier om dit te bereiken is door de zonne-efficiëntie van elke fabrikant te vergelijken.

Uitgedrukt in procenten is het rendement van een zonnepaneel het vermogen dat een zonnepaneel heeft om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Als gedurende dezelfde tijd dezelfde hoeveelheid licht valt op twee zonnepanelen met een verschillend rendement, zal het efficiëntere paneel meer elektriciteit produceren dan het minder efficiënte paneel.

Om op de elektriciteitsrekening te besparen, is het dus belangrijk een zonnepaneel te hebben met een hoog rendement bij het omzetten van zonlicht.